Шубникова - де Хааса ефект

Шубникова - де Хааса ефект - це ... Що таке Шубникова - де Хааса ефект?
осцилююча залежність статичного електричного опору ρ монокристалів металів від зворотної величини магнітного поля 1 / H , яка спостерігається при низьких температурах. Відкрито Л. В. Шубніковим (Див. Шубникова - де Хааса ефект) і В. де Хаазом (W. de Haas) в 1930 на монокристалах Bi. Період осциляцій визначається площею екстремальних перетинів Фермі поверхні (Див. Фермі поверхня) і залежить від орієнтації поля Н щодо кристалографічних осей. З ростом температури амплітуда осциляції експоненціально убуває. Ш. - де Х. е. дозволяє визначити форму поверхні Фермі, а також енергетичний спектр електронів. Природа Ш. - де Х. е. та ж, що і Де Хааса - ван Альфена ефекту.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.