Лева хвороба

Лева хвороба - це ... Що таке Лева хвороба?

(М. lev) хвороба неясної етіології, що характеризується склерозом сполучнотканинних структур лівих відділів серця і міжшлуночкової перегородки зі здавленням предсердно-желудочкового пучка (пучка Гіса) і його ніжок, порушеннями предсердно-шлуночкової і внутрішньошлуночкові провідності.

Великий медичний словник. 2000.