Інфекція 1

Інфекція 1 - це ... Що таке інфекція 1?

( infectio; лат. inficio, infectum насичується, заражати) біологічне явище, сутністю якого є впровадження і розмноження мікроорганізмів в макроорганизме з подальшим розвитком різних форм їх взаємодії від носійства збудників до вираженої хвороби.

Великий медичний словник. 2000.