Борорганіческіх з'єднання

Борорганіческіх з'єднання - це ... Що таке борорганіческіх з'єднання?
органічні сполуки, атом бору в яких сполучений з органічним радикалом. До борорганіческіх сполук відносяться борорганічні кислоти типу rB (OH) 2 і R 2 B (OH) (де R - аліфатичні, алициклические і ароматичні заступники і їх функціональні похідні, головним чином ефіри, ангідриди і галогенангідриди) . до цієї ж групи Б. с. належать сполуки типу RBH 2 , R 2 BH і R 3 B, з'єднання з тетраедричних четирёхковалентним бором [R 4 B] - Me + ( де Me = Na, Li) (див. Бор), В-заміщені боразоли [RBNX] 3 (де Х = Н, Hal, NR 2 ) і т. п. До органічних сполук бору, в яких зв'язок між атомом бору і органічним радикалом здійснюється через який-небудь інший елемент, відносяться різні ефіри борної кислоти B (OR) 3 , тіоефіри типу RSBX 2 , ( RS) 2 BX, (RS) 3 B (де Х = Н, Hal). До цієї групи Б. с. належать також аміноборани типу (R 2 N) 3 B, (R 2 N) 2 BX, R 2 NBX 2 (де Х = Н, Hal, OR), N-заміщені боразоли [XBNR] 3 (де Х = Н, Hal, OR , NR 2 ), лінійні і циклічні фосфінборани типу [R 2 PBX 2 ] n (де Х = Н, Hal; n = 1, 2, 3), R 2 SbBH 2 і т. п. Б. с. отримують в основному двома методами: 1) взаємодією літій і магнійорганіческіх з'єднань з ефірами борної кислоти і галогенідами бору; 2) гидроборирования ненасичених вуглеводнів.Б. с. застосовують головним чином для отримання бороводородов (Див. Бороводні), службовців сировиною для виробництва висококалорійних палив для реактивних двигунів; як ефективні каталізатори в реакціях полімеризації ненасичених з'єднань; як добавки до мастил і як компоненти при отриманні азобарвників. Великі дослідження ведуться в області вживання Б. с. для терапевтичних цілей. Літ. : Несмєянов А. Н., Соколик Р. А., Бор, алюміній, галій, індій, талій, М., 1964 (Методи елементорганічних хімії): Steinberg Н., Organoboron chemistry, v. 1, N. Y. - [a. o.], 1964; Steinberg Н., Brotherton R. Y., Organoboron chemistry, v. 2, N. Y. - [a. o.], 1966. Н. І. Бекасова. Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.