Лужна фосфатаза лейкоцитів

Лужна фосфатаза лейкоцитів - це ... Що таке Лужна фосфатаза лейкоцитів?

Лужна фосфатаза лейкоцитів - фермент білих кров'яних клітин, активність якого різко знижена у хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз. Вимірювання активності цього ферменту раніше використовували в якості методу, який дозволяє відрізнити збільшення кількості білих кров'яних клітин, викликане іншими причинами, від збільшення їх кількості, обумовленого наявністю хронічного мієлоїдного лейкозу. У першому випадку активність цього ферменту може бути нормальною або підвищеною, тоді як у хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз вона знижена. В даний час, коли діагноз ХМЛ заснований на виявленні ph-хромосоми або гена BCR / ABL, діагностичне значення лужноїфосфатази мінімально.

Джерело: "Медичний словник"

Медичні терміни. 2000.